Om Lindhas fyror

Välkomna till Lindhas fyror på Stocksätterskolan!

Här får du se och höra om allt möjligt roligt, viktigt, intressant, spännande och häpnadsväckande som vi gör och lär oss i skolan. Vi använder vår sajt som ett öppet fönster mot världen; vi visar upp saker som vi producerat (olika typer av texter – bild, film och skrifter). När vi förbereder för att skylta med våra lärdomar och upptäckter lär vi oss en massa saker; skriva egen text, läsa andras text, göra bilder och filmer, diskutera, samarbeta, kompromissa, ge och ta kritik, hantera tekniken i olika appar mm. Välkommen att följa vår resa i kunskapens kuliga och kluriga korridorer och vidare ut i världen! I vårt klassrum växer framtiden!

Vilka är vi?

Vi är världens bästa fyra som finns på världens bästa skola: Stocksätterskolan i Hallsberg. I vår klass är vi 24 elever och två lärare.

Syftet med bloggen:

Syftet med vår blogg är att få visa upp vårt arbete och det lärande som uppstår i arbetet vi gör i skolan.

Vilka vill vi ska hitta och läsa vår sida:

Vi vill förstås att alla ska vilja läsa på vår blogg, men kanske särskilt föräldrar, släktingar, kusiner, kompisar och andra klasser och lärare. Den är väldigt bra när man av en eller annan anledning är borta från skolan, då kan man gå in och kika på vad som hänt medan man varit borta.

Pedagogisk koppling:

När vi arbetar med webbsidan tränar vi på många av kraven från läroplanen bl.a.

  • skriva och stava
  • anpassa sin text till mottagare och till vilken typ av text det är tex; beskrivande, instruerande, argumenterande, faktatexter mm.
  • språkbruk i olika texter
  • kombinera text, bild och ljud
  • informationssökning och att jämföra och värdera källor
  • nätkultur – hur man uttrycker sig gentemot läsare/kompisar på nätet

I läroplanen står bland många andra saker angående skolans uppdrag att:

”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.” (Lgr11)

Hemsidan är ett sätt att dela med sig av det vi gör i skolan och ge föräldrar en möjlighet att få gemensamma referenser med barnen så att vi kan samarbeta lättare och bättre. I Lgr 11 kan man också läsa: ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”

Hemsidan tar in skolan i den komplexa verkligheten och vi är med och deltar och förändrar i den stora floden av information och annat som finns på nätet.

Om upphovsrätten:

De flesta av bilderna på vår blogg är tagna av oss och i de fall där bilden kan tillhöra någon (även om vi fotat själva) har vi frågat om lov att publicera bilden. Vårdnadshavare har gett oss tillstånd att publicera bilder och filmer på och med eleverna. De bilder som vi tagit är våra egna och får kopieras och användas men inte bearbetas eller användas i kommersiellt syfte. Vi vill att man talar om för oss om man använder någon av våra bilder. Allt enligt licensbilden nedan.

 

Bloggen är något som vi i klassen samlas runt och utvecklar tillsammans. Arbetet bygger gemenskap och gör vårt klassrum (läs vårt läranderum) till en plats man kan komma till även utifrån – och känna sig delaktig i.

Här är några citat från eleverna om vad vi lär oss och varför vi borde vinna:

Vi borde vinna för att jobbar tillsammans och skriver mycket.”

”Jag har lärt mig att göra film.”

”Vi har kämpat i fyra år!”

”Jag har lärt mig att skriva.”

”Jag har lärt mig att stava.”

”Vi har så mycket intressanta saker på vår blogg.”

”Jag har lärt mig mer instrument.”

”Man måste förtjäna att vinna.”

”Man lär sig att gå in på bloggen och får veta vad de andra har lärt sig om man varit sjuk.”

”Jag kan kolla på vad som ska hända i skolan.”

”Jag har lärt mig att skriva och stava bättre på svenska.”

”Vi har lärt oss att aldrig ge upp en tävling, trots att vi förlorat förut kämpar vi vidare.”

Såklart att vi vinner!!